Blog

Welke informatie vind ik in het Dashboard?

Direct nadat je bent aangemeld aan de applicatie Osirius Online kom je op het Dashboard terecht.

Dashboard

De volgende gegevens vind je hier nu terug:

Overzicht factuurstatus binnen het Dashboard

Het kader ‘Factuurstatus’ toont al je Verkoop Facturen met hierbij de status en gegevens als Factuurdatum, Factuurbedrag etc.

Je kunt door de Factuurnummer link (linker zijde) te klikken eenvoudig de volledige Factuur bekijken.

De kolom Vervaldatum zal rood kleuren voor Facturen waarvan de Vervaldatum inmiddels is verstreken.

Zoals je kunt zien zijn de Facturen in aflopende volgorde gesorteerd (meest recente eerste) en kun je met de ‘control’ ‘1 – 5 Volgend >’ naar de volgende 5 facturen in het overzicht navigeren.

Je kunt vanuit dit kader tevens direct een nieuwe Factuur creëren door de knop [Creëer factuur] te drukken.

Overzicht Btw-aangifte binnen het Dashboard

Het kader ‘Omzetbelasting’ toont in één oogopslag de situatie voor wat betreft te betalen en te vorderen BTW, hetgeen direct de basis vormt van je BTW aangifte aan het eind van een kwartaal.

De knop [Naar BTW aangifte] brengt je dan ook direct op de plek waar je de verdere BTW aangifte kunt selecteren.

Overzicht offertestatus binnen het Dashboard

Het kader ‘Offertestatus’ toont een overzicht van alle uitgebrachte Offertes. Je kunt door de link (aan linker zijde) te klikken direct de betreffende Offerte openen.

De kolom Vervaldatum kleurt rood voor iedere Offerte waarvan de Vervaldatum inmiddels is verstreken. Oftewel een goed signaal om eens bij je klant te informeren naar de status van de Offerte…

Overzicht Inkomsten versus Uitgaven binnen het Dashboard

De grafiek ‘Inkomsten versus Uitgaven’ toont een Pie Chart waarin al je inkomsten worden afgezet tegen gemaakte kosten.

Door nu simpel op het segment ‘Inkomsten’ te klikken kom je in de overzicht pagina Facturen terecht en door op het segment ‘Uitgaven’ te klikken kom je in de overzicht pagina Uitgaven terecht.

Overzicht Inkomsten per product binnen het Dashboard

De grafiek ‘Inkomsten per product’ toon in één oogopslag inzage in de inkomsten welke je hebt gerealiseerd per Product.  Het overzicht is gesorteerd op Inkomsten, dus het Product waarop je de hoogte omzet hebt gemaakt boven.