Wat kan ik met dagboeken in Yoursminc?

Wat kan ik met dagboeken in Osirius Online?

De diverse financiële feiten binnen een administratie worden vastgelegd in een dagboek. Het onderhouden van de dagboeken vind je onder Voorkeuren – Dagboeken. Binnen de administratie onderkennen we aantal verschillende soorten dagboeken:

Overzicht dagboeken

Kasboek

Binnen dit dagboek kan worden bijgehouden welke transacties er binnen de kas hebben plaatsgevonden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ontvangen geld voor verkochte producten en het uit de kas halen van contacten om deze aan het eind van de dag te storten bij de bank. Deze transacties zou je binnen het kasboek moeten vastleggen.

Bankboek

Vergelijkbaar met het kasboek worden in het bankboek alle transactie vastgelegd welke betrekking hebben op je bankrekening. Als je meerdere bankrekeningen wilt kunnen administreren, dan zal je per bankrekening een bankboek moeten aanmaken.

Op basis van de functie Inlezen bankafschriften kun je nu de bankafschriften welke je m.b.v. telebankieren op de website van jouw bank hebt gedownload, binnen Osirius Online inlezen. Het Overzicht bankafschriften toont vervolgens alle details van de bankafschriften en stelt je vervolgens in staat om deze afschriften te verwerken binnen het grootboek.

Je bent tevens in staat om transacties welke in je bankafschriften zijn terug te vinden te gebruiken om betalingen van verstuurde facturen te registreren, of de betaling van aan leverancier te registreren. Hiermee worden dan ook netjes de statussen van je facturen en uitgaven bijgewerkt en heb je tevens inzage in het saldo van je bankrekeningen.

Memoriaalboek

Het memoriaalboek is bedoelt om boekingen binnen het grootboek uit te voeren, waarvoor geen specifiek sub administratie is opgenomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het boeken van afschrijvingen van inventaris of transportmiddelen etc.

Inkoopboek

Het inkoopboek wordt binnen Osirius Online gebruikt om alle uitgaven in vast te leggen. Dit gebeurt automatisch op het moment dat je je uitgaven binnen Osirius Online vastlegt. Bij uitgaven kun je overigens ook denken aan de inkoopfacturen welke je hebt ontvangen van je leveranciers.

Verkoopboek

Het verkoopboek wordt binnen Osirius Online gebruikt om al verkoopfacturen in vast te leggen. Dit gebeurt automatisch op het moment dat je een factuur creëert om op te sturen naar één van je klanten.

Dagboek nummerreeksen

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.