Waartoe dienen de kostencategorie voorkeuren?

Waartoe dienen de kostencategorie voorkeuren?

Onder de menu-optie Voorkeuren – Kostencategorieën kunt u additionele categorieën toevoegen.

Bij de initiële inrichting van uw administratie zijn een aantal veel gebruikte kostencategorieën vastgelegd.

Kostencategorieën