Waartoe dienen de BTW tarief voorkeuren?

Waartoe dienen de BTW tarief voorkeuren?

Onder de menu-optie Voorkeuren – BTW Tarieven kunnen de verschillende BTW tarieven worden onderhouden.

Voorkeuren - BTW codes - 1

Ieder BTW tarief heeft een datum van ingang, zodat er voor bepaalde BTW codes meerdere tarieven in de tijd kunnen zijn vastgelegd.

Modules waarin een BTW tarief moet worden geselecteerd zullen rekening houden met deze ingangsdatum voor het bepalen van het te hanteren BTW tarief.

Voorkeuren - BTW codes - 2