Waartoe dienen de bedrijfsvoorkeuren?

Waartoe dienen de bedrijfsvoorkeuren?

Onder de menu-optie Voorkeuren – Bedrijfsvoorkeuren kunt u diverse opties binnen Osirius Online aansturen:

Betalingstermijn: Dit zijn de dagen welke worden opgeteld bij o.a. de factuurdatum om de factuur vervaldatum te bepalen op het moment dat u een nieuwe factuur creëert.

Handmatige invoer van factuurnummer: Indien u deze op ‘Ja’ zet, zult u op het moment dat u een nieuwe factuur creëert, zelf een factuurnummer moeten invoeren. Indien de waarde op ‘Nee’ staat, zal de applicatie zelf een uniek nummer voor de factuur genereren.

Codes in HOOFDLETTERS: Op basis van deze voorkeur bent u in staat om af te dwingen dat, op het moment dat u bijvoorbeeld een product invoert, de naam of code van het product automatisch in hoofdletters wordt opgeslagen. Hiermee bent u bijvoorbeeld in staat om een zekere standaard notatiewijze af te dwingen. Alle namen / codes zullen dan nl uit hoofdletters bestaan. Staat deze voorkeur echter op ‘Nee’ dan bent u in staat om hoofdletters en kleine letters door elkaar heen te gebruiken op het moment dat u een naam of code voor bijvoorbeeld een nieuw product zou invoeren.

Beschrijvingen in HOOFDLETTERS: Op basis van deze voorkeur bent u in staat om af te dwingen dat, op het moment dat u bijvoorbeeld een product invoert, de omschrijving van het product automatisch in hoofdletters wordt opgeslagen. Hiermee bent u bijvoorbeeld in staat om een zekere standaard notatiewijze af te dwingen. Alle omschrijvingen zullen dan nl uit hoofdletters bestaan. Staat deze voorkeur echter op ‘Nee’ dan bent u in staat om hoofdletters en kleine letters door elkaar heen te gebruiken op het moment dat u een omschrijving voor bijvoorbeeld een nieuw product zou invoeren.

Bedrijfsvoorkeuren