Osirius Online en Speedbooks

Knowledge Base > Exporteren gegevens > Inlezen gegevens > Overige > Rapportages > Osirius Online en Speedbooks

in Exporteren gegevensInlezen gegevensOverigeRapportages Tags: Jaarrekeningspeedbooks

Gebruikers van Osirius Online die Speedbooks gebruiken om jaarrekeningen te maken, opgelet. Dat kan door een Auditfile te exporteren vanuit Osirius Online waarbij het boekjaar nog niet is afgesloten. Maak dus altijd eerst een auditfile en sluit daarna eventueel pas je boekjaar in Osirius Online.