Hoe richt ik mijn factuurnummering in?

Hoe richt ik mijn factuurnummering in?

De inrichting van factuurnummers binnen Osirius Online is gekoppeld aan de inrichting van Dagboeken. De wijze waarop wordt omgegaan met factuurnummers wordt nl bepaald per dagboek.

Hiervoor navigeren we via Diverse – Financieel – Dagboeken

Selecteer het verkoop dagboek

Vervolgens selecteren we hier het dagboek waarvoor we de nummering willen inrichten (dit is altijd een dagboek van het type ‘Verkoop’).

We vinden binnen de Dagboek pagina een 3-tal nummerreeksen nl voor Journaalposten, Facturen en Offertes. Openen we nu de Nummerreeksen facturen dan zien we het volgende:

Bekijk de diverse nummerreeksen voor het verkoopdagboek

De nummerreeksen worden voor een Dagboek bepaald per Boekjaar.

De volgende keuzes kunnen nu worden gemaakt:

Handmatig
Indien je zelf een Factuurnummer wilt toekennen aan een Factuur, zet je deze op ‘Ja’. Op het moment dat je nu een nieuwe Factuur creëert, zul je op het moment dat je de status van de Factuur wijzigt naar ‘Definitief’ een Factuurnummer kunnen invoeren.

Kies je hier voor ‘Nee’ dan zal Osirius Online automatisch een Factuurnummer genereren aan de hand van de volgende opties.

Jaar voorvoegsel
Indien je hier kiest voor ‘Ja’ zal ieder gegenereerd Factuurnummer worden voorafgegaan door het jaartal. In het getoond voorbeeld betekent dit dat het eerste gegenereerde Factuurnummer zal zijn: 2015020000001. Het aantal nullen aan de linkerzijde wordt bepaald door ‘Maximale lengte’, in dit voorbeeld 7.

Maand voorvoegsel
Indien je hier kiest voor ‘Ja’ zal bij ieder gegenereerd Factuurnummer het maandnummer worden opgenomen. In het getoond voorbeeld betekent dit dat het eerste gegenereerde Factuurnummer voor februari 2015 zal zijn: 2015020000001. Het aantal nullen aan de linkerzijde wordt bepaald door ‘Maximale lengte’, in dit voorbeeld 7.

Start
Het begin van de nummerreeks.

Einde
Het einde van de nummerreeks.

Voorvoegsel
Indien je wilt dat ieder Factuurnummer wordt voorafgegaan door één of meerdere letters, dan kun je deze hier vastleggen. Wil je bijvoorbeeld dat ieder gegenereerde Factuurnummer begint met de letter ‘F’ dan voer je deze hier in. Zie ook het voorbeeld.

Achtervoegsel
Indien je wilt dat ieder Factuurnummer wordt afgesloten door één of meerdere letters, dan kun je deze hier vastleggen.

Maximale lengte
Indien je hebt gekozen voor het automatisch laten genereren van Factuurnummers (Handmatig – ‘Nee’), dan wordt een nummer gegenereerd wat ligt tussen ‘Start’ en ‘Einde’, waarbij het gegenereerde nummer aan de linker zijde zal worden aangevuld met nullen ‘0’ tot de ‘Maximale lengte’. In ons voorbeeld staat deze op 7, hetgeen resulteert in gegenereerde nummers als in: 0000001, 0000002, 0000003 etc.

Niet te wijzigen zijn de velden:

Laatste
Toont de laatste gegenereerde waarde

Laatst nr gegenereerd
Toont het laatst uitgegeven Factuurnummer