Hoe kan ik kosten of opbrengsten toewijzen aan een Project?

Hoe kan ik kosten of opbrengsten toewijzen aan een Project?

Het is vastleggen van projecten en activiteiten en het registreren van uren wordt al geruime tijd ondersteunt binnen Osirius Online.

 

Overzicht projectdefinities

 

Het is nu eveneens mogelijk om kosten en opbrengsten toe te wijzen aan een project, zodat daarmee eenvoudig inzage wordt verkregen in totale kosten/opbrengsten op een project.

Het toewijzen van kosten aan een project gaat als volgt:

Tijdens het invoeren van een uitgave kan voor iedere uitgaveregel gekozen worden voor het ‘uitgebreid’ invoeren van gegevens. Dit kan door op het icoon aan de linkerzijde van de regel te klikken.

 

Kies detailmodus bij vastleggen kosten

 

Vervolgens kan binnen een dialoog de een toewijzing worden gedaan aan een specifieke grootboekrekening en aan een specifiek project.

 

Toewijzen van gemaakte kosten aan een project

 

Als na het definitief maken van de uitgave gekozen wordt voor Meer – Bekijk journaalposten geven de gegenereerde journaalposten aan welke boekingen er zijn gedaan.

 

Bekijk de aangemaakte journaalposten

Journaalposten toegewezen aan project