Hoe factureer ik binnen een project gewerkte uren?

Hoe factureer ik binnen een project gewerkte uren?

Afhankelijk van de afsrpaak welke je met je klant hebt gemaakt, zul je op gezette tijden de uren welke je in het kader van een project hebt gewerkt willen factureren aan je klant.

Hiervoor kies je uit het menu Projecten – Overzicht

Uit het getoonde overzicht selecteer je nu het project waarvoor je de factuur wilt gaan genereren.

Projecten - Overzicht

Het betreffende project wordt nu getoond in de pagina.

Projectdefinitie

Wat je wellicht opvalt is dat bij de getoonde activiteiten een kolom ‘Geschatte tijd’ Gt wordt getoond. De waarde van dit veld is bijgewerkt op basis van het initiele budget wat voor de activiteit was ingevoerd, verminderd met het aantal geregistreerde uren.

Om nu de facturering voor dit project te starten druk je eenvoudig op [Factureer project]

Er zal nu een melding worden getoond met hierin het aantal verwerkte urenregistraties.

Als je nu via het menu navigeert naar Facturen – Overzicht, dan zul je hier de gegenereerde factuur als een ‘Concept’ terug vinden. Daar de factuur nog in ‘Concept’ is kun je de factuur eventueel nog corrigeren als je dat nodig vind, bijvoorbeeld als je ook nog gebruikte materialen zou willen factureren.

Gecreeerde facturen

Selecteer uit het overzicht de betreffende factuur.

Gecreeerde factuur

Als de factuur volledig naar je zin is, kun je deze definitief maken en vervolgens versturen naar je klant.