Het rekeningschema binnen Yoursminc

Het rekeningschema binnen Osirius Online

Het rekeningschema binnen Osirius Online kan worden gevonden via Voorkeuren – Grootboekrekeningen en is gebaseerd op ‘Het stelsel van Bakker’.  Dit stelsel (bedacht door de Heer Bakker, halverwege vorige eeuw) is gebaseerd op de volgende rubrieken:

  • Rubriek 0 – Vast activa, eigen vermogen langlopend vreemd vermogen en voorzieningen
  • Rubriek 1 – Financiële rekeningen, kortlopende vorderingen en schulden
  • Rubriek 2 – Tussenrekeningen
  • Rubriek 3 – Voorraad grondstoffen en hulpmaterialen en handelsgoederen
  • Rubriek 4 – Kostenrekeningen
  • Rubriek 5 – Indirecte kosten
  • Rubriek 6 – Fabricagerekeningen / arbeid
  • Rubriek 7 – Inkoopkosten / kosten omzet
  • Rubriek 8 – Verkoopresultaten
  • Rubriek 9 – Overige resultaten

Zoek een grootboekrekening

Het binnen Osirius Online standaard opgenomen rekeningschema bevat hier een voorbeeld van, welke in veel gevallen direct kan worden ingezet. Uiteraard kun je dit schema aanpassen indien je dit noodzakelijk acht. Wel adviseren we je dit in overleg te doen met je boekhouder / accountant als je niet zeker weet wat hier te doen.

Grootboekrekening details

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.