Bankafschriften binnen Yoursminc

Bankafschriften binnen Osirius Online

Alle banken voorzien in de mogelijkheid om afschriften van alle mutatie op je bankrekening te downloaden in een bestand en dit ergens op de computer te plaatsen. Dit bestand zou moeten voldoen aan het zgn MT940 formaat, hetgeen een formaat is dat door alle banken wordt ondersteund. MT940 is ondersteunt tevens het gebruik van IBAN formaat bankrekeningen.

Het inlezen van bankafschriften vind je binnen Osirius Online onder inlezen bankafschriften. Tijdens het inlezen van het afschriften bestand zullen een aantal controles worden uitgevoerd:

  • Is de binnen de bankafschriften gebruikte bankrekening bekend binnen Osirius Online?
  • Is de gebruikte bankrekening gekoppeld aan een dagboek van het type ‘Bank’.

Indien aan deze voorwaarden is voldaan zal na het inlezen automatisch de pagina ‘Overzicht bankafschriften’ worden getoond. Vanuit deze pagina kun je de diverse afschriften gaan verwerken, hetgeen neerkomt op:

Toewijzen van een betaling aan een factuur, in het geval het een betaling van een factuur betreft door een van je klanten

Toewijzen van een betaling van een factuur door jouzelf, bijvoorbeeld de betaling van een van je leveranciers, of wellicht de betaling van je hypotheek of huur.

Toewijzen van een betaling aan een grootboekrekening, hetgeen automatisch gebeurt op het moment je een betaling aan een factuur of uitgave koppelt.

Vervolgens kunnen de diverse toewijzingen definitief worden gemaakt, waarna automatisch journaalposten binnen het grootboek worden gegenereerd.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.